Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vedecká rada

Vedecká rada fakulty je orgánom akademickej samosprávy, ktorý rozhoduje o koncepčných otázkach rozvoja vedeckého výskumu, študijných odborov a programov fakulty, o udeľovaní titulov docent a profesor  kritériách na ich získanie. Je zložená z významných domácich a zahraničných odborníkov, predovšetkým garantov podľa akreditovaných študijných odborov a odborov habilitácií a inaugurácií fakulty.

Členovia Vedeckej rady PF UMB

Predsedníčka:

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, dekanka PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)

Interní členovia:

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa pre štud. skupinu sociálna práca Mgr. 1. ročník

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 108

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov Mgr., PhD., HIK

Telefón:
048 446 4762
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C129

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijných programov

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
AB 206

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry, študijný poradca pre štud. skupinu sociálna práca Bc 1. ročník

Telefón:
048 446 4781
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 112

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre vedu, výskum a umenie PF UMB

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 101

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa pre PEPgBc externé 1. ročník

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 223

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020

doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

Vysokoškolská učiteľka, vo funkcii profesorky

Telefón:
048/446 4856
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 225

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 4227
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C126

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Vedúca katedry, predsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov, o.z.

Telefón:
048 446 4764
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 124

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4615
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 013

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C101

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
AB 318, AB 214

prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4864
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 228/2

Externí členovia:

prof. PhDr. Josef Malach, CSc.

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.

doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.

prof. ThBibl. Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.