Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra psychológie

Najväčším bohatstvom človeka je jeho osobnosť.

Oznamy katedry

Kde nás nájdete

Katedra psychológie PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Poslaním Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici je pripravovať odborníkov a odborníčky v oblasti psychológie a uskutočňovať psychologický výskum. Okrem zabezpečenia garantovaných študijných programov sa členovia katedry podieľajú na výučbe psychologických disciplín pedagogicko-psychologického základu učiteľstva na univerzite a v iných študijných programoch. Špecifikom katedry je dôraz na školskú psychológiu. V tejto oblasti aktívne spolupracuje s Asociáciou školskej psychológie, ktorá sídli na katedre.

Katedra psychológie realizuje vedecko-výskumné aktivity zamerané na tvorivosť a výkonovú motiváciu žiakov, emocionálnu, praktickú, sociálnu a morálnu inteligenciu, na rozvoj logického a matematického myslenia, na aktivity v oblasti prevencie drogových závislostí cez realizovanie tzv. peer programu, na sociálne kompetencie v oblasti poradenskej, pedagogickej a školskej psychológie. Aktívne spolupracuje pri adaptácii a verifikácii zahraničných diagnostických nástrojov na slovenské podmienky (Anglicko, Írsko, USA a i.).

Katedra realizuje pravidelné stretnutia so školskými psychológmi pôsobiacimi na všetkých stupňoch škôl aj v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva. Medzinárodné aktivity katedry zahŕňajú spoluprácu so zahraničnými partnermi v Českej republike, Poľsku, Anglicku, Nemecku a Srbsku.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Oblasť pedagogickej a školskej psychológie: agresivita a agresia žiakov, zvládanie záťaže učiteľov, inkluzívna edukácia
  • Oblasť psychológie osobnosti: mentálne zdravie (kvalita života, subjektívna pohoda)
  • Oblasť psychometriky a psychodiagnostiky: vytváranie, adaptácia a verifikácia psychometrických vlastností diagnostických nástrojov (črtovej emocionálnej inteligencie, osobnostných hodnôt, perfekcionizmu)
  • Oblasť líderstva v edukácii

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Profesori

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C101

Docenti

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Vedúca katedry, členka AS UMB

Telefón:
048 446 4711
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C105
doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijný poradca pre Psdb 2. a 3. roč.

Telefón:
048 446 4724
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 204
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre vedu, výskum a umenie PF UMB

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 101
doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátor Moodle, koordinátor rozvrhu učiteľského základu v dennej forme...

Telefón:
048 446 4722
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 109/1
doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen Rady kvality PF

Zaradenie:
Docent
Kancelária:
C102

Odborní asistenti

Mgr. Miroslava Galasová PhD.

Mgr. Miroslava Galasová PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4715
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C103
PaedDr. Magdaléna Kremnická

PaedDr. Magdaléna Kremnická

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4715
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C103
PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.

PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, vedúci/tútor DofE, študijný poradca pre študijný odbor Učiteľstvo psychológie v kombinácii 1. ročník Mgr.

Telefón:
048 446 4718
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C109
doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijný poradca pre Učiteľstvo psychológie v kombinácii 2. ročník

Zaradenie:
Odborná asistentka
Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.

Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu psychologických študijných odborov

Telefón:
048 446 4718
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 109
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, kreditová koordinátorka AIS, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4725
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 203

Ďalší

Mgr. Diana Ďuricová

Mgr. Diana Ďuricová

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048/4464714
Zaradenie:
Asistentka
Kancelária:
C104
Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C107, A213, AB 216

Doktorandi