Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Inovácia praktickej profesijnej prípravy budúcich učiteľov - rozvojový projekt

Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov

Primárnym zámerom projektu je inovovať profesijnú praktickú prípravu budúcich učiteľov jednotlivých stupňov škôl prostredníctvom vytvorenia štandardov na uskutočňovanie pedagogickej praxe študentov učiteľských študijných programov. Sekundárnym cieľom projektu potrebným pre uplatňovanie pedagogickej praxe je vytvoriť parametre na výber a zaradenie škôl do siete cvičných škôl s kvalifikovanými cvičnými učiteľmi vyškolenými prostredníctvom modulárnych programov kontinuálneho vzdelávania v zmysle novovytvoreného kompetenčného profilu cvičného učiteľa.

Riešitelia projektu

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. - zodpovedná riešiteľka projektu
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. - zástupca zodpovednej riešiteľky projektu
Ing. Alena Tomengová, PhD. - koordinátorka projektu
doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
prof. PaedDr. Alena Doušková, CSc.
prof. PhDr. Milan Portik, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Výstupy projektu

Na tomto mieste si môžete stiahnuť monografiu z projektu.