Stáže pre študentov Pedagogickej fakulty UMB

Centrum edukačného výskumu poskytuje študentom a študentkám možnosť zúčastniť sa na 2 - 4 týždňovej odbornej stáži

Študentom a študentkám bude umožnené:

  • zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných CEV,
  • prispievať svojimi názormi k riešeniu aktuálnych problémov,
  • vidieť ako prebieha agenda výskumných projektov v praxi,
  • oboznámiť sa s bežnými administratívnymi postupmi atď.

Stážistky a stážisti budú mať vytvorený pracovný priestor s prístupom k PC, internej knižnici CEV, konzultáciám s pracovníčkami CEV, a pod.

Pre najšikovnejších stážistov a stážistky sa zároveň otvára možnosť platenej stáže v rámci budúcich realizovaných projektov. Viac informácií TU: https://www.pdf.umb.sk/katedry/centrum-edukacneho-vyskumu/akym-temam-sa-venujeme/apvv-16-0458-reflexia-kurikularnej-reformy-v-pedagogickej-praci-ucitelov-zakladnych-skol/apvv-16-0458-reflexia-kurikularnej-reformy-v-pedagogickej-praci-ucitelov-zakladnych-skol-8109.html

 

 Informačný leták nájdete tu.