Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zborník doktorandských štúdií

Milé doktorandky, milí doktorandi,
V prílohách stránky nájdete Zborník vedeckovýskumných prác č. 18, ACTA UNIVERSITATIS MATTHAEI BELII. Ďakujeme za Vašu spoluprácu pri tvorbe a recenzovaní príspevkov. 
Prajeme Vám príjemné čítanie 

Aktualiz. Od 07/2019 - 09/2019 prebieha recenzné konanie príspevkov doručených do zborníka. Recenzné posudky Vám budú odoslané aj s požiadavkami na zapracovanie pripomienok. Zborník odovzdávame do tlače na konci septembra 2019

Milí doktorandi a doktorandky,

propagujte a zviditeľnite výsledky vedecko-výskumnej činnosti formou publikovania vedecko-výskumnej práce v pripravovanom zborníku ACTA Universitatis.
Každá štúdia bude recenzovaná. Príspevky budú zaevidované v knižnici v kategórii AEC/AED (vedecké práce v recenzovaných zborníkoch).  K štúdii je potrebné priložiť aj vyjadrenie školiteľa alebo školiteľky dizertačnej práce k zverejneniu štúdie.
Rozsah: 7-20 normostrán* vrátane bibliografických odkazov*
Forma: viď priložený dokument: acta_struktura_prispevku_2019

Vaše príspevky očakávame do 31.5.2019 na adrese matej.almasi@umb.sk alebo stefan.petrik@umb.sk . Zborník bude následne recenzovaný, editovaný. Predbežný termín vydania zborníka je september 2019