Štátna skúška v ŠP predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Štátna skúška s obhajobou bakalárskej práce v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika Bc
v akademickom roku 2018/2019:
Koncepcia štátnej skúšky s obhajobou bakalárskej práce a tézy na štátne skúšky - pre študentky a študentov dennej a externej formy štúdia (študijné programy so skratkou v AISe 15_PPGdb a 15_PPGeb)

Koncepcia štátnej skúšky a tézy na štátne skúšky - pre študentky externej formy štúdia (študijný program so skratkou v AISe PPGeb(N))

Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 :
2. termín (náhradný, opravný): 22. 08. 2019

Harmonogram štátnych skúšok v ŠP PEPgBc denné a externé štúdium - august 2019

Poznámka: na štátnu skúšku si prineste integrovaný tematický projekt (týždenný) - 3x pre členov komisie.