Štátna skúška v ŠP predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Štátna skúška s obhajobou bakalárskej práce v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika Bc
v akademickom roku 2021/2022:
Koncepcia štátnej skúšky s obhajobou bakalárskej práce a tézy na štátne skúšky - v príprave

Termín štátnej skúšky s obhajobou bakalárskej práce (podľa platného Harmonogramu štúdia na PF UMB 2021/2022):
13. 6. - 24. 6. 2022