Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

e-TESTIMONIUM FIDEI

Testimonium fidei – časopis pre teológiu a katechetiku

ISSN 2729-8191 (online) EV 4820/13

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Testimonium fidei 2/2020 (celé číslo)

Jednotlivé články:

 

Obálka   
Tiráž   2
Obsah / Contents 3–6
Pavel Hanes  Na úvod 7–9
Štúdie   
Józef Stala  Človek na konci života a pohľad nádeje 10–21
Noemi Bravená  Náboženská výchova v rodině z pohledu současné náboženské pedagogiky 22–36
Elźbieta Osewska  Boží plán rodiny ako spoločenstva chrániaceho dôstojnosť človeka 37–48
Noema Bradňanská Ondrášek  „Spolu na ceste“: základné aspekty vzťahu učiteľa a dieťaťa v cirkevnom prostredí 49–61
Dana Hanesová  Všenáprava ľudskosti: Antropologické východiská Komenského Pampaedie 62–83
Albín Masarik  Komunitná podpora domáceho násilia – pastorálna perspektíva 84–102
Pavla Žůrková  Využití důrazů V. E. Frankla a C. R. Rogerse v pastorační práci 103–118
Libny H. Debreuze, Sr  Zo slepého žobráka nasledovník Ježiša (Hermeneutické poznámky) 119–128
Výročia
Pavel Procházka  K počiatkom práce metodistov na území bývalého Československa pred sto rokmi 129–133
Jan Hábl  Lidskost není docela ztracena: Komenský v r. 2020 134–137
Úvahy
Pavol Tománek  Nie sedem, ale sedemdesiatsedem… 138–141
Recenzie
Imrich Peres  Cirkevná architektúra 142–145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Testimonium fidei 1/2021 (celé číslo)

Jednotlivé články:

Obálka

Tiráž / Obsah / Contents

1–4

Pavel Procházka

Na úvod

5

Štúdie

Imrich Peres

Epidemické rany a súženia

6–24

Anton Tyrol

Pandémia v optike znamení čias

25–32

Pavel Hanes

Pandémia, monizmus a teológia

33–42

Monika Zaviš a Ján Holonič

Akcenty environmentálnej teológie v kontexte skúsenosti s pandémiou COVID-19

43–52

Viktória Šoltésová

Misijné poslanie cirkvi a jeho napĺňanie v období pandémie Covid-19

53–58

Michal Šalaga

Kde sa maximálne šesť osôb zhromaždilo v mojom mene

59–69

Marek Harastej

Konfesijní spiritualita a možnosti jejího zkoumání

70–83

Anna Masariková

Potreba prevencie sexuálneho zneužívania detí v dôsledku izolácie rodín v pandemickom období

84–95

Ioan Dinu Lakatos

Pastorácia v čase pandémie

96–99

Miloš Masarik

Reflexia pandémie vo vybraných evanjelikálnych dôrazoch zvestovania

100–109

Aleš Zástěra

Pandemie a její praktické důsledky

110–115

Daniela Masariková

Teologické zhodnotenie podpory kresťanského spoločenstva prostredníctvom online nástrojov a možnosti ich hybridného využitia v štandardných situáciách

116–124

Pavel Procházka

Čo odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vedúcim náboženským činiteľom v súvislosti s COVID-19

125–128

Zo študentských prác

David Kogut

Odpuštění

129–142

Výročia

Pavol Tománek

Nasledovanie Krista – čas, kedy nás mýtnici a neviestky predbiehajú…

143–146

Rezenzie

Dana Hanesová

Teologický slovník pre učiteľov, katechétov a zborových pracovníkov

147–149

Imrich Peres

Metodizmus na Slovensku

150–151

Marian Bodolló

Nepopsaný list

152–154

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Testimonium fidei 2/2021 (celé číslo)

Jednotlivé články:

Obálka

Tiráž / Obsah / Contents

1-4

Viktória Šoltésová

Na úvod

5

Štúdie

Dana Hanesová

Miesto Písma, tradície, skúsenosti a rozumu v rozvoji detskej viery

6-17

M. Milán a P. Hanes

Post marxizmus a apoštol Pavol

18-27

Martin Žůrek

Možnosti pastorace duchovenských pracovníků v předcházení syndromu vyhoření

28-44

Viktória Šoltésová

Ježišova výchova a sebavýchova

45-58

Konstantinos A. Diamantopoulos

Do The Parable Of The Good Samaritan Contribute An Upgrading Of The Educational Perspective Of The Pedagogical Subjects Teaching In Upper Secondary Education In Greece?

59-82

Abstrakty z konferencií

Peter Málik

Pushed to the Margins? Rediscovering the Paratexts in the Revelation Manuscripts.

P.Beatty III (P47) and Company: Reinvestigating the Papyri of the Johannine Apocalypse.

The Greek Text of Revelation in Late Antique Egypt: A Preliminary Survey  of Manuscripts.

The Chester Beatty Papyrus of Revelation and its Egyptian Friend: Preliminary Remarks on the Affinities of P47 and the Sahidic

83-85

Rezenzia

Viktória Šoltésová

Robin Dale Hadaway: A Survay of World Missions

86

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Testimonium fidei 1/2022 (celé číslo)

Jednotlivé články:

Obálka

Tiráž / Obsah / Contents

1-4

Jaroslav Maďar

Na úvod

5

Štúdie

Alister E. McGrath

The Territories of Human Reason: Conversation across Disciplinary Boundaries

6-20

Todd L. Patterson

Genezis 1 a kozmológia: štrukturálna symetria

v biblickom príbehu o stvorení

21-35

Jaroslav Bán

Necháva veda miesto pre existenciu Boha?

36-45

Mikuláš Bánó

Panta Rhei: Všetko je v pohybe už viac než 13 miliárd rokov

46-58

Zo študentských prác

Marek Harastej

Výklad textu ustanovení Večeře Páně u Marka

v kontextu synoptických evangelií

59-70

Rezenzie

Pavel Hanes

The Territories of Human Reason: Science and Theology

in an Age of Multiple Rationalities

71-72

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Testimonium fidei 2/2022 (celé číslo)

Jednotlivé články:

Obálka

Tiráž / Obsah / Contents

1-4

Peter Málik

Na úvod

5

Štúdie

Maroš Milán, Pavel Hanes

Konšpiračné teórie medzi evanjelikálmi

6-17

Dana Hanesová, Libny H. Dubreuze

Dopad COVID-19 pandémie na náboženskú výchovu a religiózny rozvoj detí

18-30

Martin Turčan

K problému trvalej verzus dočasnej platnosti prikázania o dni odpočinku (v kontexte Gn 2,2–3 a Mk 2,27)

31-49

Pavel Hanes

Oswald Chambers – teológ evanjelikálnej spirituality

50-58

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~