e-TESTIMONIUM FIDEI

Testimonium fidei - časopis pre teológiu a katechetiku

ISSN 2729-8191 (online)    EV 4820/13

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Testimonium fidei 2/2020 (celé číslo)

Jednotlivé články:

Obálka   
Tiráž    2
Obsah / Contents  3-6
Pavel Hanes  Na úvod  7-9
Štúdie   
Józef Stala  Človek na konci života a pohľad nádeje  10-21
Noemi Bravená  Náboženská výchova v rodině z pohledu současné náboženské pedagogiky  22-36
Elźbieta Osewska  Boží plán rodiny ako spoločenstva chrániaceho dôstojnosť človeka  37-48
Noema Bradňanská Ondrášek  „Spolu na ceste“: základné aspekty vzťahu učiteľa a dieťaťa v cirkevnom prostredí  49-61
Dana Hanesová  Všenáprava ľudskosti: Antropologické východiská Komenského Pampaedie  62-83
Albín Masarik  Komunitná podpora domáceho násilia – pastorálna perspektíva  84-102
Pavla Žůrková  Využití důrazů V. E. Frankla a C. R. Rogerse v pastorační práci  103-118
Libny H. Debreuze, Sr  Zo slepého žobráka nasledovník Ježiša (Hermeneutické poznámky)  119-128
Výročia
Pavel Procházka  K počiatkom práce metodistov na území bývalého Československa pred sto rokmi  129-133
Jan Hábl  Lidskost není docela ztracena: Komenský v r. 2020  134-137
Úvahy
Pavol Tománek  Nie sedem, ale sedemdesiatsedem…  138-141
Recenzie
Imrich Peres  Cirkevná architektúra  142-145