Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Z koncertnej činnosti

Z koncertnej činnosti

Informácie čerpané z PAZÚRIK, Milan. 2020. 50 rokov speváckeho zboru Mladosť. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry v Banskej Bystrici, 2020. 978-80-557-1790-6.

Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia absolvoval na Slovensku množstvo koncertov a koncertných vystúpení. Okrem domácich však stál aj na pódiách v Maďarsku (Szarvas, Budapešť, Eger), Poľsku (Czenstochowa, Bydgoszcz, Krakow, Rzeszow), Rumunsku (Buzau), Srbsku – Vojvodine (Vojvodina B. Petrovec, Selenča, Nový Sad, Kovačica, Padiná), Ukrajine (Kyjev, Blagojevgrad), Bulharsku, Belgicku (Neerpelt), Francúzsku (Tours, Remes, Belfort), Veľkej Británii, Wales - Tonyrefail, Švédsku (Oskarshamn), Nemecku (Zwickau, Erfurt, Weimar. Eisenach), Holandsku (Veldhoven, Narden), Taliansku (Sardegna Sassari,  Padova), Chorvátsku (Zadar) , Rusku (Sankt Petersburg) či Španielsku (Lloret de Mar v Barcelone). Zbor bol úspešný aj v mnohých mestách v Čechách. Mimoriadny bol zájazd zboru do Južnej Ameriky, kde zbor spieval na svetovom festivale v Tandile a v mnohých mestách Argentiny, Brazilie a Uruguaja (Tandil, Venado Puerto, Pinamar, City de Uruguaj, Gualaguaicha, Raconqvista, 2007).

V roku 2000 sa spevácky zbor v rámci medzinárodného sympózia o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca podieľal na uvedení kantáty J.  L.  Bellu - Jánošíkova svadba, v roku 2004 na uvedení chrámových skladieb Jána Egryho v umeleckom spracovaní doc. Vladimíra Gajdoša a v roku 2010 v Hradci Králové na projekte CARMINA BURANA Carla Orffa. V rokoch 2010-11 sa zbor podieľal a dodnes  podieľa na medzinárodnom projekte IVF – V4 pod názvom Višegrádske zborové mosty spolu s univerzitnými zbormi z Krakova (PL), Olomouca (CZ), z Banskej Bystrice (SK), z Rzeszowa (PL) z Egru (HU), z ktorých vyšli aj rovnomenné CD.

Dirigenti

Súčasný dirigent Mgr. art. Peter Bibza vedie niekoľko speváckych zborov. Od roku 1998 Spevácky zbor Hron Banská Bystrica, v roku 2014 založil a riadi Detský spevácky zbor Štvorlístok vo Zvolene a od roku 2017 je dirigentom Mládežníckeho speváckeho zboru Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. V rokoch 2000 - 2012 bol tiež dirigentom Vojenskej hudby Banská Bystrica. Študoval hru na pozaune a dirigovanie. Momentálne je doktorandom Hudobného umenia na Akadémii umenia v Banskej Bystrici. Rovnako je aj autorom niekoľkých kompozícii a úprav pre spevácke zbory.

Doc. PhDr. Tibor Sedlický, CSc. (1924-2004)

pôsobenie v rokoch 1969 –1979

Absolvent Učiteľského ústavu v Banskej Bystrici a Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Od roku 1957 vyučoval na Pedagogickom inštitúte v Martine a neskôr na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Od roku 1995 učil externe na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, kde založil dievčenský spevácky zbor. Pôsobil v Speváckom zbore slovenských učiteľov a bol dirigentom Speváckeho zboru Hron v Banskej Bystrici. Okrem aktivít v pedagogickej a koncertnej oblasti sa venoval aj bohatej publikačnej činnosti. V roku 1969 založil na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici spevácky zbor Mladosť, s ktorým zaznamenal úspechy na koncertných pódiách doma i v zahraničí.

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. (1950)

pôsobenie v rokoch 1979 – 2021

Absolvoval v roku 1974 Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Bol členom Katedry hudobnej výchovy a profesorom Katedry hudobnej kultúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil ako dirigent v speváckych zboroch Mladosť pri Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela (v rokoch 1979-2021), v zbore Collegium Cantus Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici (od roku 1984) a v Speváckom zbore mesta Brezna (od roku 1983). Bol členom a predsedom Speváckeho zboru slovenských učiteľov so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, predsedom a  garantom prípravného výboru Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého a  členom rôznych medzinárodných porôt na festivaloch doma i v zahraničí. Je zakladateľom zborových festivalov Akademická Banská Bystrica, Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne, Festivalu speváckych zborov Matice slovenskej, Adventných stretnutí akademických speváckych zborov a medzinárodného sympózia o zborovom speve Cantus choralis Slovaca. Je predsedom Hudobného odboru Matice slovenskej v Martine. Bol členom Poradného zboru pre zborový spev Národného osvetového centra v Bratislave, ako aj garantom a lektorom dirigentských školení pre začiatočníkov i pre pokročilejších dirigentov organizovaných Národným osvetovým centrom v Bratislave a Maticou slovenskou v Martine.

Doc. Mgr. art. Darina Turňová (1946-2013)

pôsobenie v rokoch 1992 – 1996

Absolventka klavírnej hry na Konzervatóriu v Bratislave a zborového dirigovania na VŠMU v Bratislave v triede prof. Petra Hradila. Pôsobila ako korepetítorka a zbormajsterka Opery DJGT v Banskej Bystrici, kde naštudovala so sólistami množstvo operných a operetných titulov, sprevádzala ich pri významných koncertných vystúpeniach doma aj v zahraničí. Bola dirigentkou banskobystrického speváckeho zboru Hron a pôsobila aj ako odborná asistentka na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, kde spolupracovala s Milanom Pazúrikom na dirigentskej pozícii v speváckom zbore Mladosť. Viedla aj detský spevácky zbor Sedmikráska pri Základnej škole na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici. Neskôr pôsobila na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre kompozície a dirigovania ako pedagogička v odbore zborové dirigovanie.

Mgr. et Mgr. art. Hana Kováčová (1977)

pôsobenie v rokoch 2001-2008

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Je držiteľkou strieborného diplomu z dirigentskej súťaže študentov Pedagogických fakúlt Slovenskej republiky a Českej republiky z roku 2000 v Prahe. V roku 2006 absolvovala štúdium Fakulte múzických umení zborového dirigovania na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v triede doc. Dariny Turňovej. Pôsobila ako odborná asistentka KHV PF UMB v Banskej Bystrici a dirigentka univerzitného speváckeho zboru Mladosť v Banskej Bystrici a zároveň chrámového speváckeho zboru v Bánove pri Nových Zámkoch. V roku 2008 sa stala dirigentkou Akademického speváckeho zboru Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. (1951)

pôsobenie v rokoch 2001– 2012

Absolvoval odbor hudobná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 1974 viedol detský spevácky zbor Rozkoš v Nitrianskom Rudne. V roku 1979 nastúpil na pozíciu dirigenta detského speváckeho zboru Prieboj v Prievidzi. S týmto popredným detským zborom zožal úspechy na festivaloch a súťažiach doma i v zahraničí. Počnúc rokom 2001 pôsobí ako odborný asistent Katedry hudobnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici a zároveň úspešne pracuje na pozícii hlasového pedagóga všetkých zložiek tohto zborového ansámblu. V oblasti zborového spevu sa angažuje aj metodicky. Je členom Poradného zboru pre zborový spev Národného osvetového centra v Bratislave, ako aj lektorom dirigentských školení pre začiatočníkov i pre pokročilejších dirigentov organizovaných Národným osvetovým centrom v Bratislave a Maticou slovenskou v Martine.

Mgr. et Mgr. art. Barbora Brosová Lipková, PhD. (1985)

pôsobenie v rokoch 2010 – 2013

Vyštudovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Žiline v triede Mgr. art. Ľudmily Fraňovej. Vysokoškolské vzdelanie získala na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v ŠP Hudobná výchova – Školské hudobné súbory. V roku 2013 získala aj titul PhD. v odbore Didaktika hudobného umenia. V roku 2013 ukončila aj štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odbore dirigovanie zboru u doc. Štefana Sedlického, ArtD. V rokoch 2006 – 2009 bola korepetítorkou Štátnej opery v Banskej Bystrici. Od roku 2006 je dirigentkou chrámového speváckeho zboru La Famiglia. V školskom roku 2018/2019 pôsobila pedagogicky na Konzervatóriu v Žiline. Ako dirigent, asistent dirigenta alebo korepetítor spolupracuje aj s niekoľkými ďalšími hudobnými telesami. Je tiež dirigentkou detského zboru u Saleziánov v Žiline.

Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD. (1978)

pôsobenie v rokoch 2021– 2022

Je absolventkou Konzervatória v Žiline (dirigovanie a klavír) a študijného programu Hudobná výchova - Hra na klavíri na Žilinskej univerzite v Žiline. Je tiež absolventkou dirigovania na Akadémii umenia v Banskej Bystrici a doktorandského štúdia zborového dirigovania na Akademii muzycznej v Krakove, Poľsko. V súčasnosti učí na Katedre hudobnej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave, ale taktiež pedagogicky pôsobí aj na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici a na Základnej umeleckej škole Brioso v Žiline.

Monika Bažíková je dirigentkou žilinského speváckeho zboru OMNIA, s ktorým od jeho založenia (2003) dosahuje významné ocenenia doma aj v zahraničí. Zároveň je členkou a umeleckou vedúcou súrodeneckej vokálnej skupiny „B7“ a dirigentkou detského speváckeho zboru Brioso na ZUŠ. Okrem pedagogických a dirigentských aktivít tiež komponuje, robí zborové workshopy, je členkou porôt na speváckych a zborových súťažiach, aktívne sa zapája do medzinárodných hudobných projektov. Hudobná spolupráca Moniky Bažíkovej zahŕňa okrem mnohých slovenských dirigentov a hudobných telies aj mená zahraničných dirigentov ako sú Leoš Svárovský (Česká republika), Jerzy Swoboda, Przemysław Jeziorowski a Szymon Wyrzykowski (Poľsko), Steve Danielson (USA), André de Quadros (USA), Anthony Trecek-King, Boston (USA), Simon Chalk (Veľká Británia), Jean-Baptiste Bertrand (Francúzsko), Pau de Luis Alba (Španielsko)