Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity sú významnou súčasťou projektu a sú zamerané jednak na vzdelávanie detí, ale metodicko – odbornú pomoc učiteľom. Realizujú sa:

  1. Počas aktivít v rámci škôl v prírode. Odborní pracovníci a doktorandky  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB sa aktívne podieľajú  na realizácii turnusov Škôl v prírode, podľa harmonogramu Kalendára vzdelávacích programov MŠ VVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súčasťou vzdelávacích aktivít sú aj odborné semináre orientované na  sprevádzajúcich učiteľov pod odbornou gesciou Katedry psychológie PF UMB.
  2.  Počas vzdelávacieho kurzu Učíme sa o Slovensku po Slovensky, ktorý sa organizuje  v súlade s harmonogramom Kalendára vzdelávacích programov MŠ VVaŠ SR.
  3. Výjazdové vzdelávacie kurzy, ktoré sa realizujú v zahraničí, podľa požiadaviek konkrétnych vzdelávacích centier a sú finančne podporované MŠ VVaŠ SR.

Výjazdový kurz  Poľsko, Nová  Biala  (24. – 26. 9. 2015) s názvom „Samostatná príprava učebníc a učebných pomôcok pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí učiteľmi - I. a II. cyklus, nepovinné vyučovanie“, realizovaný členkamiKatedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

 

Výjazdový kurz v Poľsku, Nová  Biala (12. - 14. 5. 2016) s názvom „Spev, hry a zábavy detí v školskom vyučovaní ako podpora udržiavania národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí“, realizovaný pracovníkmi Katedry hudobnej kultúry a Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

Výjazdový kurz Ukrajina, Užhorod (25. - 27. 11. 2016) s názvom „Podpora udržiavania národného povedomia Slovákov žijúcich  na Ukrajine“, realizovaný pracovníkmi Katedry psychológie a Katedry pedagogiky PF UMB.

Výjazdový kurz  Nemecko,   Mníchov (9.2 – 13.2. 2017) s názvom  "Hráme sa o Slovensku po slovensky" prezentácia súboru učebníc a hier špeciálne pre potreby vzdelávacích centier v zahraničí a je určený pre podporu rozvoja slovenského jazyka a poznávanie  slovenských reálií,  realizovaný členkami Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

Výjazdový kurz Veľká Británia, Birmingham (25. - 29. 5. 2017), s názvom Prezentácia aktivity tvorivej dramatiky – Pernikár“,  realizovaný členkami Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

Výjazdový kurz Veľká Británia, Londýn (21.-25.9.2017) so zameraním na aktívnu účasť na vyučovaní a diskusiu s učiteľkami týkajúcu sa navrhovaných zmien v Školskom zákone č.245/2008, ktoré súvisia  s prípravou  na komisonálne skúšky a ich realizáciu.

Výjazdový kurz Írsko, Dublin (27.10.- 30.10.2017) s názvom „Súčasná detská literatúra a Interpretácia vybraných literárnych prác pre deti“, realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

Výjazdový kurz  Francúzsko, Paríž (4.10. – 6.10. 2018) s názvom „Výučba slovenského jazyka – ako druhého jazyka, s podporou výtvarných aktivít“, realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky, Katedry psychológie  a členom Katedry výtvarnej kultúry PF UMB. Na kurze sa podieľala aj členka Katedry slovenského jazyka FF UMB.

Výjazdový kurz Írsko, v Dublin ( 23.11. – 26.11.2018). Uvedený kurz bol  obsahovo identický so vzdelávacím kurzom v Paríži, zúčastnili  sa ho najmä pedagógovia pôsobiaci vo VC v Írsku a vo Veľkej Británii.

Výjazdový kurz  Srbsku,  Kulpin  (15. 3. - 17. 3. 2019) s názvom „Slovenský jazyk – ako na to?“,  realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky  a Katedry andragogiky  a členom Katedry výtvarnej kultúry PF UMB.

Výjazdový kurz na Cypre (11. 10. – 13. 10. 2019), s názvom „Ukážky dobrej praxe v rozvíjaní slovenského jazyka pre učiteľov slovenských vzdelávacích centier vo svete“, realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky  a Katedry andragogiky PF UMB.

 

Výjazdový kurz  Poľsko, Nova Biala  (26. 9. – 28. 9. 2019) , s názvom „Hravá vlastiveda. Ako zaujať žiakov a zatraktívniť vyučovanie slovenského jazyka a slovenských reálií
v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí
“,  realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky  PF UMB.

 

Vzdelávací kurz realizovaný on – line formou (5. – 6. 9. 2020)  s názvom Detská literatúra ako potenciál rozvoja jazykovej kompetencie -  Učenie slovenčiny v heterogénnych skupinách, realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky  PF UMB.

 

On-line stretnutie učiteľov zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí -  prednáška o príprave interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo a hre Hláskovo na podporu výučby SJ pre deti Slovákov v zahraničí /Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. /26.7.2020

 

On-line metodické školenie k stolovej hre Hláskovo -  pre CZ&SK Club Birmingham /Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., /24.10.2020