Pokyny k odovzdaniu záverečných prác

Milé študentky, milí študenti,
dávame Vám do pozornosti pokyny k odovzdaniu záverečných (bakalárskych a diplomových) prác v akademickom roku 2019/2020.

Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych prác v akademickom roku 2019/2020

Pokyny k odovzdávaniu diplomových prác v akademickom roku 2019/2020

Venujte pozornosť aj novým informáciám, ktoré sú uvedené na stránke: https://www.pdf.umb.sk/studenti/koncim-studium/zaverecne-prace/