Pokyny k odovzdaniu záverečných prác

Milé študentky, milí študenti,
dávame Vám do pozornosti pokyny k odovzdaniu záverečných (bakalárskych a diplomových) prác v akademickom roku 2019/2020, ktoré sú uvedené na stránke:
https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/zaverecne-prace-2019-2020-pokyny-bc-mgr-jun-2020.html

https://www.pdf.umb.sk/studenti/aktuality/upraveny-harmonogram-studia-2019-2020-doplnujuce-informacie-k-nemu-k-30-3-2020.html

https://www.pdf.umb.sk/studenti/koncim-studium/

Poznámka:
Prosím študentky a študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky Bc., aby analytické listy k BP posielali na mejlovú adresu sekretariátu katedry EPPg: keppg.pdf@umb.sk