Pokyny k odovzdaniu záverečných prác

Aktuálne informácie k vkladaniu záverečných prác nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/studenti/koncim-studium/zaverecne-prace/ 

POKYNY K ODOVZDANIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC v akademickom roku 2020/2021 v 1. riadnom termíne:

Bakalárske štúdium:
Odovzdanie záverečnej práce, jej zaevidovanie do CRZP (na základe posúdenia vedúceho ZP) - do 28. 5. 2021
Vkladanie posudkov do systému AIS - najneskôr 3 pracovné dni pred termínom štátnej skúšky 
Prihlásenie sa na štátnu skúšku - do 10. 5. 2021
Štátna skúška s obhajobou záverečnej práce: 14. 6. - 25. 6. 2021 (termín bude spresnený po odovzdaní ZP)

Magisterské štúdium:
Odovzdanie záverečnej práce, jej zaevidovanie do CRZP (na základe posúdenia vedúceho ZP) - do 30. 4. 2021
Vkladanie posudkov do systému AIS - najneskôr 3 pracovné dni pred termínom štátnej skúšky 
Prihlásenie sa na štátnu skúšku - do 30. 4. 2021
Štátna skúška s obhajobou záverečnej práce: 17. 5. - 4. 6. 2021 (termín bude spresnený po odovzdaní ZP)

Náhradné a opravné termíny nájdete v Harmonograme štúdia na PF UMB 2020/2021: 
https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/harmonogram-studia.html