Pokyny k odovzdaniu záverečných prác

POKYNY K ODOVZDANIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC v akademickom roku 2021/2022 v 1. riadnom termíne:

Magisterské štúdium:
Odovzdanie záverečnej práce a jej zaevidovanie do CRZP (na základe posúdenia vedúceho ZP) - od 1. 4. 2022 do 29. 4. 2022
Vkladanie posudkov do systému AIS (vedúci, oponent) - najneskôr 3 pracovné dni pred termínom štátnej skúšky 
Prihlásenie sa na štátnu skúšku - do 29. 4. 2022
Štátne skúšky s obhajobou záverečnej práce: 18. 5. - 3. 6. 2022 (termín bude spresnený po odovzdaní ZP)

Bakalárske štúdium:
Odovzdanie záverečnej práce a jej zaevidovanie do CRZP (na základe posúdenia vedúceho ZP) - do 27. 5. 2022
Vkladanie posudkov do systému AIS (vedúci, oponent) - najneskôr 3 pracovné dni pred termínom štátnej skúšky 
Prihlásenie sa na štátnu skúšku - do 27. 5. 2022
Štátne skúšky s obhajobou záverečnej práce: 13. 6. - 24. 6. 2022 (termín bude spresnený po odovzdaní ZP)

Náhradné a opravné termíny nájdete v Harmonograme štúdia na PF UMB 2021/2022

Dôležité dokumenty k záverečným prácam: