Pokyny k odovzdaniu záverečných prác

Milé študentky, milí študenti,
dávame Vám do pozornosti pokyny k odovzdaniu záverečných (bakalárskych a diplomových) prác v akademickom roku 2019/2020.

Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych prác v akademickom roku 2019/2020
Pokyny k odovzdávaniu diplomových prác v akademickom roku 2019/2020

Venujte pozornosť novým informáciám, ktoré sú uvedené na stránke:

https://www.pdf.umb.sk/studenti/aktuality/upraveny-harmonogram-studia-2019-2020-doplnujuce-informacie-k-nemu-k-30-3-2020.html

https://www.pdf.umb.sk/studenti/koncim-studium/zaverecne-prace/