Sociálno-pedagogické poradenstvo (vysokoškolská učebnica)

Publikácia "Sociálno-pedagogické poradenstvo",  kolektívu autorov Niklová, M., - Dulovics, M. - Majerová Kropáčová, K. - Zošáková, K.,  je výstupom riešenia výskumnej úlohy KEGA č, 027UMB-4/2019 pod názvom "Aktualizačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov základných a stredných škôl".

https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-pedagogiky/publikacie/book-19440/socialno-pedagogicke-poradenstvo.html

Elektronická verzia publikácie je uložená v prílohe.