Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia Edukácia dospelých 2014

Edukácia dospelých 2014

Dňa 2. apríla 2014 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal v poradí druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2014. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v spolupráci s Centrom pre  celoživotné vzdelávanie UMB pod záštitou rektorky Dr.h.c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc.

Cieľom konferencie bolo analyzovať aktuálne otázky rozvoja edukácie dospelých a venovať sa špecifickej téme osobnosti lektora, ktorá determinuje kvalitu edukácie dospelých.

Konferencia Edukácia dospelých sa uskutočnila ako súčasť riešenia výskumnej úlohy VEGA MŠVVsŠ Slovenskej republiky 1/0754/13 – Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých. Popoludní sa pokračovalo v dvoch pracovných sekciách: Osobnosť lektora sekciu moderovala Prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. a Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých – sekciu moderoval prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. 

Medzinárodná vedecká konferencia Edukácia dospelých 2014 poskytla priestor na otvorenú diskusiu. Vízia organizátorov smeruje k vytvoreniu tradície organizácie vedeckých konferencií zameraných na teóriu a prax v oblasti edukácie dospelých na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 Mgr. Jana Gondová, Katedra andragogiky PF UMB