Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia Edukácia dospelých 2019

Dňa 4. apríla 2019 sa konal siedmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2019. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, pod záštitou rektora univerzity doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekana Pedagogickej fakulty prof. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. Odbornými garantmi konferencie boli prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. a doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. Cieľom tohtoročnej konferencie bolo venovať sa aktuálnym trendom v oblasti rozvoja andragogickej teórie a praxe so zreteľom na konštrukt docility v teórii edukácie dospelých.

Dopoludňajší program sa niesol v duchu plenárneho rokovania, v ktorom vystúpili zahraniční hostia: prof. Dr. Larysa Lukianova z Národnej akadémie edukačných vied Ukrajiny, Mgr. Jan Kalenda, PhD. prorektor Univerzity Tomáše Bati v Zlíne  a prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA z Karlovej Univerzity v Prahe. Po plenárnom rokovaní program pokračoval v troch odborných sekciách, ktoré sa špecializovali na Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých, Konštrukt docility v teórii edukácie dospelých a Andragogické poradenstvo v profesionalizácii učiteľov. Zameranie jednotlivých sekcií sa priamo viaže k vedeckým projektom, ktoré sa aktuálne realizujú na Katedre andragogiky PF UMB. Konferencie sa zúčastnili významné osobnosti domácej i zahraničnej vedeckej scény, kolegovia z akademických pracovísk zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny, ako aj zástupcovia viacerých oblastí andragogickej praxe. 

Teší nás skutočnosť, že do prípravy a realizácie konferencie sa aktívne zapojili aj študenti odboru Andragogika na PF UMB. Odborná úroveň vystúpení, stúpajúci záujem zo strany domácich i zahraničných partnerov a kolegiálna atmosféra dávajú organizátorom nádej, že tradícia medzinárodných vedeckých konferencií EDUKÁCIA DOSPELÝCH sa bude aj naďalej rozvíjať.

Fotogalériu z konferencie si môžete pozrieť tu