Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Centrum umenia a kultúry

Kde nás nájdete

Centrum umenia a kultúry PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Centrum umenia a kultúry (CUK) vzniklo spojením Katedry hudobnej kultúry a Katedry výtvarnej kultúry. Jeho poslaním je vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry a umenia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Odborná činnosť centra sa rozvíja v troch základných rovinách – pedagogickej, vedeckej a umeleckej.

CUK participuje na profesijnej príprave budúcich učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania v oblasti hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy.Podporuje a rozvíja výtvarnú a hudobnú kreativitu študentov nielen v praktickom umeleckom smere, ale aj v smere zmysluplného využitia a jej aplikovanie v edukačnej realite školy.

V hudobnej oblasti centrum nadväzuje na činnosť Katedry hudobnej kultúry a aktívne organizuje významné medzinárodné vedecké a umelecké podujatia Cantus Choralis Slovaca – medzinárodné sympózium o zborovom speve, a Akademická Banská Bystrica – medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov.

Súčasťou Centra umenia a kultúry je kontinuálne pôsobenie troch univerzitných umeleckých telies súboru Mladosť:

 • Univerzitného miešaného speváckeho zboru Mladosť (od roku 1969),
 • Univerzitného folklórneho súboru Mladosť (od roku 1971),
 • Univerzitného komorného orchestra Mladosť (od roku 2008).

Vo výtvarnej oblasti CUK organizuje pre zamestnancov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ich rodinných príslušníkov výtvarné workshopy. Každý rok v lete realizuje pre deti Detský plenér - letný detský tábor, v ktorom majú deti vo veku 5 až 12 rokov možnosť zažiť veľa dobrodružstiev a vyskúšať si rôzne výtvarné postupy. Pre žiakov Základnej školy U Filipa v Banskej Bystrici ponúka krúžok keramiky.

Hlavné oblasti výskumu:

 • Didaktika hudobného umenia
 • Tvorba elektronických učebníc hudobnej edukácie 
 • Populárna hudba a hudobná edukácia
 • Dejiny a osobnosti regionálnej hudobnej pedagogiky, hudobná historiografia
 • Umelecké projekty v oblasti spevu, tanca, výskum hudobno-tanečnej kultúry Slovákov v zahraničí
 • Výtvarné stratégie a ich využitie v edukačnom procese
 • Výtvarné nadanie – identifikácia a rozvíjanie
 • Výtvarné médiá a ich rozvíjanie v súčasnom edukačnom prostredí
 • Gamifikácia a hrou podporované vyučovanie

Členovia CUK sú aj členmi odbornej predmetovej komisie VO Umenie a kultúra v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVAM), kde sa podieľajú na tvorbe obsahu nového štátneho kurikula.


Členovia a členky katedry

Odborní asistenti

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Vedúca katedry, dočasne poverená vedením CUK

Telefón:
048 446 4959
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C302
Lipárová Lenka, Mgr., PhD.

Lipárová Lenka, Mgr., PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4957
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C316
Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, umelecký šéf a dirigent UKO Mladosť, koordinátor katedrového rozvrhu

Telefón:
048 446 4515
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 303
Urban Martin, Mgr. art., PhD.

Urban Martin, Mgr. art., PhD.

Vysokoškolský učiteľ, umelecký vedúci a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, Centrum pre hudobno-tanečnú kultúru Tančiareň PF UMB

Telefón:
+421484464272
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A317, Tančiareň PF UMB

Ďalší

Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C107, A213, AB 216

Doktorandi