Know-how pre študenta - sprievodca štúdiom

Milé študentky, milí študenti (nielen) 1. ročníkov,
pre úspešné štúdium treba mať všetky dôležité infomácie, byť zorientovaní aj v predpisoch, termínoch, atď.
A práve v tom Vám môže pomôcť sprievodca štúdiom.