Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

APVV 0690-10 Inovácia edukačnej praxe učiteľov etickej výchovy

Opis projektu

Na základe analýz medzinárodných trendov, stavu a možnosti ovplyvňovania kvality etickej výchovy na Slovensku chceme vytvoriť a verifikovať nový model výučby etickej výchovy zameraný na aktívne učenie sa žiakov, pripraviť kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy - experta posilnením odborných, psychodidaktických, digitálnych a výskumných spôsobilostí, vytvoriť sieť pilotných škôl, v ktorých sa uskutoční príprava učiteľov a verifikácia inovačného modelu výučby a akčného výskumu, pripraviť, realizovať a evaluovať vzdelávací program pre učiteľov etickej výchovy na pilotných školách. Pilotné školy by sa mali ďalej profilovať ako regionálne partnerské pracoviská univerzity zamerané na prenos vedeckých informácií pre inováciu edukačnej praxe a na realizáciu akčného výskumu učiteľmi, študentmi (vrátane doktorandov) a členmi Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB. Projekt prispeje k prenosu vedeckých informácií do edukačnej praxe v etickej výchove vytvorením siete pilotných škôl, umožní doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB realizovať výskum v kontexte ich vedecko-výskumných prác, vytvorí programový základ pre celoživotné vzdelávanie učiteľov etickej výchovy na Katedre etickej a občianskej výchovy.

Ciele projektu sú:

  • vytvoriť nový model výučby etickej výchovy a model akčného výskumu zameraného na inováciu výučby EV,
  • definovať kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy - experta,
  • uskutočniť vzdelávací program pre učiteľov EV,
  • pripraviť projekty akčného výskumu EV, realizovať pedagogické experimenty zamerané na inováciu výučby EV,
  • verifikovať účinnosť modelov inovácie výučby cez akčný výskum,
  • modifikovať model inovácie výučby etickej výchovy, model akčného výskumu i kompetenčného profilu učiteľov EV.

Výstupy projektu

Medzi prílohami stránky nájdete výstupy projektu.

Pre výstupy projektu kliknite na tento link: http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-etickej-a-obcianskej-vychovy/apvv-0690-10-inovacia-edukacnej-praxe-etickej-vychovy/vystupy-projektu.html