Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Centrum edukačného výskumu

Skúmaj – analyzuj chyby – pouč sa – zopakuj to lepšie...

Kde nás nájdete

Centrum edukačného výskumu
Pedagogická fakulta UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil inštitútu

Poslaním Centra edukačného výskumu PF UMB je rozvíjať základný, aplikovaný a akčný výskum školskej reality v jej širších spoločenských a kultúrnych kontextoch. Zároveň iniciuje a organizačne sa spolupodieľa na vytváraní a rozvoji priaznivých podmienok na skvalitňovanie edukačného výskumu na PF UMB. Úlohou CEV je tiež podnecovať kontinuálne zvyšovanie kvality vedecko-výskumného potenciálu PF UMB a sprostredkovať vedecké poznanie edukačnej praxi ako predpoklad jej rozvoja.

CEV od roku 2017 realizuje Doktorandskú školu, ktorej hlavnou myšlienkou je tvorba dlhodobo udržateľného modelu organizačnej formy vzdelávania, ktorá umožní kontinuálne zvyšovať kvalitu vedeckej a výskumnej činnosti doktorandov v rámci spoločenských vied. CEV okrem výskumnej práce vykonáva aj konzultačnú, poradenskú, expertíznu a koordinačnú prácu pre pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne PF UMB. Jedinečnosť pracoviska CEV podčiarkuje aj poskytovanie odborných stáží pre študentov a študentky vysokoškolského štúdia.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Štátne a školské kurikulum
  • Profesionalita pedagogických a odborných pracovníkov
  • Vyučovanie a učenie sa