Sieťovanie a monitoring vzdelávacích potrieb socálnych pedagógov z praxe

Katedra pedagogiky PF UMB, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici, za spolupráce Asociácie sociálnych pedagógov, o. z. zorganizoval odborný seminár sociálnych pedagógov zo stredoslovenského kraja "Sieťovanie a monitoring vzdelávacích potrieb sociálnych pedagógov z praxe" 5.12.2019 v sídle CPPaP v Banskej Bystrici.