Referát pre medzinárodné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešová

Referentka

Telefón:
048 446 4226
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 113

Zahraničné pracovné cesty
Študentské a učiteľské pobyty v zahraničí
Prijímanie zahraničných hostí  a študentov
Aktualizácia web stránky 

Branislava Bobáková

Branislava Bobáková

Referentka, Referentka pre medzinárodné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

Telefón:
048 446 4920
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 113

Marketingové a propagačné aktivity v rámci PF UMB
Šéfredaktorka a technická podpora/aktualizácia sociálnych sietí a web stránky PF UMB, YouTube kanál
Spolupráca pri organizácii podujatí na PF UMB
Práca s absolventmi
Administrácia akcií na TV Broadcast systém TV obrazoviek
Návrhy riešenia priestorov fakulty
Uzatváranie bilaterálnych zmlúv
Zverejňovanie zmlúv v CRZ