Oddelenie administratívnej podpory katedier

Mgr. Zuzana Zvarová

Mgr. Zuzana Zvarová

Asistentka, vedúca oddelenia administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C207, A212

 • vedenie oddelenia administratívnej podpory katedier
 • administratívna podpora katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky
 • poverená vedením čiastkovej knižnice katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky
 • administrácia webovej stránky katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky


Mgr. Dana Kujnischová

Mgr. Dana Kujnischová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB216, A213

 • administratívna podpora katedry teológie a katechetiky
 • poverená vedením čiastkovej knižnice katedry teológie a katechetiky a čiastkovej knižnice centra edukačného výskumu
 • administrácia webovej stránky katedry teológie a katechetiky


Vladimíra Sestrienková

Vladimíra Sestrienková

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A005, A213

 • administratívna podpora katedry sociálnej práce a katedry hudobnej kultúry
 • poverená vedením čiastkovej knižnice katedry sociálnej práce a čiastkovej knižnice katedry hudobnej kultúry
 • administrácia webovej stránky katedry sociálnej práce a katedry hudobnej kultúry


Mária Slušná

Mária Slušná

Asistentka, Katedrová koordinátorka WEB stránky, poverená vedením čiastkovej knižnice KPg

Telefón:
048 446 4752
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C121

 • administratívna podpora katedry pedagogiky a andragogky
 • poverená vedením čiastkovej knižnice katedry pedagogiky
 • administrácia webovej stránky katedry pedagogiky a andragogiky


Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C107, A213

 • administratívna podpora katedry psychológie a katedry výtvarnej kultúry
 • poverená vedením čiastkovej knižnice katedry psychológie  a čiastkovej knižnice katedry výtvarnej kultúry
 • administrácia webovej stránky katedry psychológie a katedry výtvarnej kultúry