Základné dokumenty ASPg

Milé dámy,

vážení páni,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. 6. 2018 sa na Katedre pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo ustanovujúce Valné zhromaždenie Asociácie sociálnych pedagógov, na ktorom o členstvo v tejto asociácii prejavili záujem sociálni pedagógovia (pedagogičky) v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie,  v špeciálnych výchovných zariadeniach a na vysokých školách, pripravujúcich sociálnych pedagógov.

Bližšie informácie o ďalších možnostiach členstva uvádzame v Stanovách Asociácie sociálnych pedagógov, ktoré  sú zverejnené na webovej stránke Katedry pedagogiky PF UMB.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., predsedníčka ASPg