Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Učiteľstvo psychológie

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent je osobnosť pripravená kompetentne vykonávať suportívne pedagogické činnosti na základných a stredných školách povolanie – pedagogický asistent. Absolvent programu učiteľstvo psychológie (v kombinácii)  je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent disponuje kompetenciami na autonómny výkon svojej profesie, ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má osvojené spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu, komunikovať a spolupracovať s odbornými zamestnancami a zákonnými zástupcami vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Originalita programu
Bakalársky študijný program učiteľstvo psychológie (v kombinácii) je orientovaný na prípravu pedagogického asistenta. Štúdium umožňuje absolventovi pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe učiteľstvo psychológie (v kombinácii) a následne vykonávať profesiu učiteľa psychológie. Príprava pedagogického asistenta je tak nevyhnutným základom pre vzdelávanie odborníkov, ktorí budú pripravení analyzovať, objasňovať, ovplyvňovať a prognosticky hodnotiť prežívanie a správanie žiaka ako i školskej triedy. Obsah vzdelávania v študijnom programe je zároveň nezameniteľný s príbuznými študijnými programami v skupine odborov Sociálne, ekonomické a právne vedy a vytvára predpoklad pre zastávanie pozícií pedagogického asistenta v súlade s platnou legislatívou (v oblasti školstva).


Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači na základe výsledkov písomného testu, v rámci ktorého sa zisťujú vedomosti z predmetu psychológia a z predmetu biológia v rozsahu stredoškolského učiva.

Garantujúce pracovisko
Katedra psychológie PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.