Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Smernice a pokyny na úrovni PF UMB

MP 1-2010 o uznavani kreditov z predchádzajúceho štúdia, príloha 1, príloha 2
MP 1-2016 Rozdelenie aktív na PF UMB podľa stupňa ochrany
MP 2-2018 o prijímaní zahr. návštev na PF UMB v BB, príloha 1, príloha 2, príloha 3
MP 3-2018 k pôsobeniu emeritných profesorov na PF UMB v BB

MP 2-2019 k organizácii int. obhajob dizert. prác na PF UMB v BB
MP 3-2019 o postupe pri organizácii podujatí a aktivít, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5
MP 4-2019 k tvorbe a obhajobe záv. a kvalifikačných prác na PF UMB
MP 2-2021 na zosúladenie ŠP a odborov HIK do 31.08.2022
MP 1-2021 k zabezpečeniu kvality HIK
MP 1-2022 k zabezpečeniu kvality doktorandského štúdia na PF UMB
Smernica 1-2021 Pravidlá tvorby a obsadzovania pozícií študentských VPS, príloha 1, príloha 2, príloha 3
Smernica 2-2021 o poskytovaní podpory pri adaptácii na štúdium a štúdiu na PF UMB
Smernica 3-2021 o hodnotení a rozvoji kvality vzdelávania na PF UMB, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4
Smernica 4-2021 vytváranie úprava a schvaľovanie ŠP a žiadostí o HIK
Smernica 5-2021 o hodnotení a motivácii tvorivých zamestnancov, príloha 1
Smernica 2-2019 Cena dekana PF UMB, príloha 1

Smernica 1-2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB, dodatok, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5, príloha 6, príloha 7, príloha 8
Smernica 2-2018 o rozširujúcom štúdiu na PF UMB, príloha 1, príloha 2, príloha 3
Smernica 2-2017 o periodickom hodnotení prof. a doc. - PZ do 70 r.
Smernica 5-2011 Zabezpečenie kurzov a exkurzií na PF UMB
Smernica 1-2010 o vydávaní, záväznosti, kontrole a archivácii fakultných normatívnych aktov v rámci PF UMB
Smernica 1-2022 o rigoróznom konaní na PF UMB, príloha 1, príloha 2,
Smernica 2-2022 o adaptácii zamestnanectva na PF UMB, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4

PREDPISY UMB

Metodický pokyn č. 7_2021 o doplňujúcom pedagogickom štúdiu na UMB
Smernica č. 8_2021 o ďalšom vzdelávaní na UMB
Smernica č. 3_2022 o vydávaní dokladov a absolvovaní štúdia na UMB, príloha 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, príloha 2, príloha 3a,3b,3c1,3c2,3d, prílohe 4a, 4b