Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia Edukácia dospelých 2013

Edukácia dospelých 2013

Dňa 4. apríla 2013 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2013. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v spolupráci s Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB pod záštitou rektorky Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. Zámerom organizátorov bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o teoretických a praktických problémoch edukácie dospelých v súčasnosti. Cieľom konferencie bolo analyzovať trendy rozvoja edukácie dospelých a identifikovať kľúčové procesy, ktoré determinujú kvalitu edukácie dospelých vo vzťahu k jednotlivcovi a spoločnosti.

Podujatie otvoril vedúci Katedry andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. S hlavnými referátmi vystúpili: rektorka Univerzity Mateja Bela Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.; Dr. Milan Beneš z Katedry andragogiky Univerzity Jana Amose Komenského v Prahe, prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc. z Katedry sociológie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci; Mgr. Boris Sloboda (Generálny direktoriát pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia) a JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková (Národný ústav celoživotného vzdelávania).

Následne pokračovala konferencia rokovaním v dvoch sekciách: Kurikulum vo vzdelávaní dospelých Cieľové skupiny v edukácii dospelých. V jednotlivých sekciách vystúpili významné osobnosti slovenskej a českej andragogiky, napr. prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.; prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.; doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.; doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.; doc. PhDr. Ivana Pirohová Ivana, PhD.; PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. a mnoho ďalších popredných andragógov.