Metodická príručka pre sociálnych pedagógov a koordinátorov prevencie

Publikácia "Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole" je spracovaná ako metodická príručka pre sociálnych pedagógov a tiež koordinátorov prevencie v školskom prostredí. Metodická príručka je ťažiskovo orientovaná pre pôsobenie sociálnych pedagógov v škole, pretože ide onovú funkciu v školskom prostredí, ktorá je v školskom zákone legislatívne ukotvená.