Členovia a členky katedry

Vedúci katedry

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4781
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 005/1

Profesori

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4781
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 005/1

Docenti

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie fakulty

Telefón:
048 446 4784
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 006
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4783
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A004

Odborní asistenti

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215
PhDr. Peter Papšo, PhD.

PhDr. Peter Papšo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pre ŠVOUČ

Telefón:
048/446 4780
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 002
PhDr. Marek Stachoň, PhD.

PhDr. Marek Stachoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry, Podpredseda Akademického senátu PF UMB, Koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu a program Erasmus+

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 108
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka odborných praxí, Katedrová koordinátorka WEB stránky

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215
Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka AIS

Telefón:
048 446 4784
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 006 prízemie

Nepedagogickí zamestnanci

Vladimíra Sestrienková

Vladimíra Sestrienková

Sekretárka

Telefón:
048 446 4782
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A005