PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.


Profesijná charakteristika

 

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2010. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa zameriava na problematiku globálneho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií sociálnych pracovníkov a pracovníčok a arteterapiu. V uvedených oblastiach implementuje stratégiu service learning. V rámci ďalšieho vzdelávania  v témach globálneho vzdelávania absolvovala pracovné semináre - Globálne vzdelávanie s Vanessou Andreotti z University of British Columbia (2015), Facilitácia a riešenie konfliktov v medzikultúrnom priestore s Dušanom Ondrušekom z PDCS (2016), Prírodné národy a rozvojová spolupráca s Tomášom Ryškom z  Univerzity Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra sociálních věd (2016). Zároveň spolupracovala na projektoch Nadácie Pontis v projekte rozvojového vzdelávania Knowledge Makes Change, projekt Globálne vzdelávanie pre univerzity 21. storočia (Fakulta ekológie a enviromentalistiky TUZVO, Živica, SlovakAid), projekt Akademici aktívne a prakticky (Fakulta ekológie a enviromentalistiky TUZVO, Živica, SlovakAid), konzorciálny projekt Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania (v spolupráci s Človek v ohrození, CEEV Živica, PDCS a za finančnej podpory SlovakAid). V oblasti arteterapie absolvovala dvojročné akreditované štúdium Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby (2015 – 2016), Arteterapeutické sústredenie (50 hodín) - Mirek Huptych (Projektívna sada koláží v arteterapii), Tamar Hazut (Haifská škola arteterapie - fenomenologický prístup), Jaroslava Šicková (Spirituálne-ekologická arteterapia) (2015), akreditované vzdelávanie Arteterapia a Artefiletika (2019), pracovný seminár – Deepimagery – Hlbinná imaginácia s Eligom Stephenom Gallegosom, PhD., ktorý pôsobí v Medzinárodnom inštitúte pre výskum vizualizácie v USA (2016). V rokoch 2016-2017 sa zúčastnila vzdelávania v Komenského inštitúte pre pedagogických lídrov a líderky Slovenska. V roku 2017 sa jej podarilo pre Pedagogickú fakultu UMB získať ocenenie Vnímavá škola. Naďalej sprístupňuje témy, ktoré posilňujú kritické myslenie, formujú postoje v porozumení zraniteľných skupín a eliminácie extrémizmu. Je členkou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, podpredsedníčkou Asociácie slovenských arteterapeutov a členkou tímu The Duke of Edinburgh´s International Award na UMB. Zároveň spolupracuje ako mentorka pre Vnímavé školy. Počas svojej praxe sa podieľala na organizovaní viacerých konferencií, odborných seminárov a podujatí.  

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 10:00
Utorok
10:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=