Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠVOUČ 2022

CELOFAKULTNÉ KOLO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI
už 7. apríla 2022


 „Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť. (A. Einstein)“

Dňa 7. apríla 2022 sa na PF UMB v miestnosti D006 bude konať celofakultné kolo Študentskej vedeckej a umeleckej činnosti, kde študenti z PF UMB prezentujú svoje výskumné, odborné i umelecké diela. Vzhľadom na to, že máme súťažiacich len z dvoch katedier, z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a z Katedry psychológie, tak sme zostavili nezávislú hodnotiteľskú komisiu s celofakultným pôsobení, aby posúdili a ocenili tie najlepšie a najkvalitnejšie pripravené a prezentované práce. Celkové hodnotenie práce sa skladá z odborného stanoviska na prácu ŠVOUČ vypracovaného oponentom, odborníkom v danej oblasti, a hodnotenia nezávislej fakultnej komisie ŠVOUČ.

Súťažiaci na prvých troch miestach v každej sekcii budú finančne ocenení!

Taktiež bude aj cena publika pre každú sekciu, to znamená, že študenti v publiku, okrem toho, že sa môžu niečo nove naučiť a inšpirovať sa, tak môžu podporiť svojho favorita, ktorý by mal získať cenu publika.
Účasť na fakultnom kole ŠVOUČ je vítaná a podporovaná aj vedením PF UMB a tak študenti, ktorí sa ho zúčastnia ako publikum budú z ich prezenčnej výučby ospravedlnení (bude sa robiť prezenčná listina na kole ŠVOUČ, ktorá sa poskytne vyučujúcim). Príďte a podporte Vášho favorita!

Ponúkame možnosť pripojiť sa aj online Link na pripojenie

Zloženie komisie (Bakalárska sekcia):

Predsedníčka:          doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – dekanka PF UMB
Členovia:                   doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD. – člen katedry pedagogiky a andragogiky
                                   Mgr. Martin Schubert, PhD – člen katedry pedagogiky a andragogiky
                                   Mgr. Miriam Dubovská, PhD. – členka katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky
                                   PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. – členka katedry psychológie

Zloženie komisie (Magisterská sekcia):
Predsedníčka:          doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. – prodekanka pre vedu, výskum a umenie PF UMB
Členovia:                   doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD. – člen katedry pedagogiky a andragogiky
                                   Mgr. Martin Schubert, PhD – člen katedry pedagogiky a andragogiky
                                   Mgr. Miriam Dubovská, PhD. – členka katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky
                                   PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. – členka katedry psychológie

Program ŠVOUČ
9,00 – príhovor pani dekanky, doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
9,05 – 9,15 hod – inštrukcie k priebehu fakultného kola ŠVOUČ

Bakalárska sekcia: 9,15 – 11,15 hod

  1. Mamatejová Viktória: Potenciál canisterapie pri práci s osobami s poruchami austistického spektra (prehľadová štúdia). (2. r. Bc. jednoodborová psychológia), konzultant: doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
  2. Slovíková Kristína, Bc. – Šípková Zuzana – Nehilová Mercedes: Emočné prežívanie a stratégie zvládania emócií ukrajinských študentov na Slovensku počas vojnového konfliktu (2. r. Bc. jednoodborová psychológia), konzultant: doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
  3. Ďurianová Martina: Didaktická pomôcka ŠTVORČEG zameraná na rozvíjanie predmatematickej gramotnosti. (2. r. Bc. Predškolská a elementárna pedagogika), konzultant: Mgr. Daniela Guffová, PhD.
  4. Milonová Laura: Školské hodnotenie na základných a stredných školách v období dištančného vzdelávania (3. r. Bc. Učiteľstvo psychológie a výtvarného umenia), konzultant: doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.

Prestávka 11,15 – 11,30 hod

Magisterská sekcia: 11,30 – 13,30 hod

  1. Parobeková Linda, Bc.: Metodický materiál na rozvíjanie emocionality detí predškolského veku s využitím rozprávky a tvorivého dialógu (2. Mgr. učiteľstvo pre primárne vzdelávanie), konzultant: PaedDr. Monika Brozmanová, PhD.
  2. Rusnáková Katarína: Kvalita partnerského vzťahu a odlúčených manželov (2. r. Mgr. jednoodborová psychológia), konzultant: doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
  3. Ďurišová Miroslava, Bc.: Bazálna emočná bolesť a súcit vo vzťahu k well-beingu u adolescentov (2. r. Mgr. Psychológia), konzultant: doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
  4. Ďurišková Kristína: Sebahodnotenie a tendencia k nezdravému životnému štýlu a poruchám príjmu potravy v období dospievania (2. r. Mgr. učiteľstvo psychológie a biológie), konzultant: doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.

 13,30 – hodnotenie komisie
13,45 výsledky a vyhodnotenie