Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne konanie

Na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je možné uskutočňovať rigorózne konanie v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (PaedDr.).

Predmety rigoróznej skúšky v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie:

  1. povinne: teória výchovy a vzdelávania
  2. povinne: psychológia (určí sa pedagogická, vývinová alebo sociálna psychológia)
  3. povinne: obhajoba rigoróznej práce
  4. povinne – výberovo: určí sa vo vzťahu k zameraniu rigoróznej práce: didaktika predmetu, sociológia výchovy, pedeutológia alebo iná pedagogická disciplína

 Poznámka: rigoróznej skúške predchádza obhajoba rigoróznej práce.

Koncepcia a tézy na rigorózne skúšky pre študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (PaedDr.)

Témy rigoróznych prác - aktualizované 11. 3. 2024

Ďalšie informácie k rigoróznemu konaniu (postup uchádzača/uchádzačky, poplatky a pod.) nájdete na stránke: https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/celozivotne-vzdelavaie/rigorozne-konanie.html