RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková, Dana Hanesová, Milena Lipnická, Jana Stehlíková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1153-9

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková, Dana Hanesová, Milena Lipnická, Jana Stehlíková, Ingrida Krnáčová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1292-5

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Emocionálna výchova. Ako rozvíjať a poznávať prežívanie detí v škole.
Multikultúrna výchova - jej miesto v príprave učiteľa
Perfekcionizmus v kontexte sociálnych dimenzí osobnosti

Perfekcionizmus v kontexte sociálnych dimenzí osobnosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Žitniaková Gurgová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1244-4
Kúpiť teraz za 6,50 €

Vedecká monografia je zameraná na teoretickú a empirickú analýzu dimenzií perfekcionizmu a sociálnych dimenzií osobnosti.

Personálny manažment

Personálny manažment (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0474-6

Personálny manažment

Rozvíjanie empatie v pomáhajúcich profesiách (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Stehlíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1140-9

Rozvíjanie empatie v pomáhajúcich profesiách

Sociálna psychológia

Sociálna psychológia (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jitka Oravcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0402-9

Sociálna psychológia

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Beata Kosová, Alena Doušková, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Petra Fridrichová, Eva Adamcová, Robert Sabo, Zuzana Lynch, Radka Cachovanová, Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0838-6

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument)

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Beata Kosová, Alena Doušková, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Petra Fridrichová, Eva Adamcová, Robert Sabo, Zuzana Lynch, Radka Cachovanová, Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0839-3Stiahnuť publikáciu:

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Tvorivosť v kontexte so zvládaním záťažových situácií u vysokoškolákov

Tvorivosť v kontexte so zvládaním záťažových situácií u vysokoškolákov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zlata Vašašová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0399-2

Tvorivosť v kontexte so zvládaním záťažových situácií u vysokoškolákov

Vývinová psychológia

Vývinová psychológia (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jitka Oravcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8083-937-6

Vývinová psychológia