Psychológia učenia dospelých

Informácie o publikácii

Psychológia učenia dospelých

Psychológia učenia dospelých

Autor/Kolektív:Zlata Vašašová - Lada Kaliská - Beata Žitniaková Gurgová - Štefan Petrík
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1113-3

Psychológia učenia dospelých