Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Informácie o publikácii

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková, Dana Hanesová, Milena Lipnická, Jana Stehlíková, Ingrida Krnáčová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1292-5
Počet strán:302

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie