Psychológia výchovy. Všeobecné otázky psychológie výchovy (1. časť)

Informácie o publikácii

Psychológia výchovy. Všeobecné otázky psychológie výchovy (1. časť)

Psychológia výchovy. Všeobecné otázky psychológie výchovy (1. časť)

Autor/Kolektív:Marta Valihorová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0197-4
Počet strán:86

Psychológia výchovy. Všeobecné otázky psychológie výchovy (1. časť)