Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti (1.časť. Psychologické aspekty výchovy)

Informácie o publikácii

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti (1.časť. Psychologické aspekty výchovy)

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti (1.časť. Psychologické aspekty výchovy)

Autor/Kolektív:Marta Valihorová, Janka Pilková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-972266-0-2
Počet strán:235

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti (1.časť. Psychologické aspekty výchovy)