Štátna skúška v ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Štátna skúška s obhajobou diplomovej práce v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr
v akademickom roku 2018/2019:

Koncepcia štátnej skúšky s obhajobou diplomovej práce a tézy na štátne skúšky

Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 :
2. termín (náhradný, opravný): 26. 08. 2019

Harmonogram štátnych skúšok v ŠP UPPV Mgr - august 2019