Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikácie KEPPg k pedagogickej praxi

Zoznam publikácií členov a členiek katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky k problematike pedagogickej praxe v materských školách a pedagogickej praxe na 1. stupni základných škôl:

BABIAKOVÁ, S., CABANOVÁ, M., LYNCH, Z. Príprava učiteľky predprimárneho vzdelávania na profesiu. Banská Bystrica : PF UMB, 2023.

GAŠPAROVÁ, M. - BABIAKOVÁ, S. Príprava vychovávateľky školského klubu detí na profesiu. Banská Bystrica : PF UMB, 2022.

BABIAKOVÁ, S. a kol. Príprava učiteľa primárneho vzdelávania na profesiu. Banská Bystrica : PF UMB, 2022.

DOUŠKOVÁ, A. - PORUBSKÝ, Š. (eds.). Vedenie študentov na odbornej učiteľskej praxi. Odborná učiteľská prax v štúdiu učiteľstva pre 1. st. ZŠ. Banská Bystrica : PF UMB, 2004.

DOUŠKOVÁ, A. - ĽUPTÁKOVÁ, K. (eds.). Učiteľské kompetencie a pedagogická prax (predškolská a elementárna pedagogika, Bc.). Banská Bystrica : PF UMB, 2007.

DOUŠKOVÁ, A. - ĽUPTÁKOVÁ-VANČÍKOVÁ, K. (eds.) Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj. Banská Bystrica : PF UMB, 2008.

DOUŠKOVÁ, A. a kol. Na ceste k učiteľskej profesii. Banská Bystrica : PF UMB, 2008.

DOUŠKOVÁ, A. - ĽUPTÁKOVÁ-VANČÍKOVÁ, K. (eds.) Reflexia a sebareflexia ako nástroj skvalitnenia pedagogickej praxe. Banská Bystrica : PF UMB, 2009.

DOUŠKOVÁ, A. - ĽUPTÁKOVÁ-VANČÍKOVÁ, K. (eds.) Pedagogická prax v príprave učiteľa (Ďalšie vzdelávanie cvičných učiteľov).  Banská Bystrica : PF UMB, 2009.

DOUŠKOVÁ, A. - TRNKA, M. Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov. Výstupný materiál z riešenia výskumnej úlohy projektu VEGA č. 1/4503/07. Banská Bystrica : PF UMB, 2009.

DOUŠKOVÁ, A. a kol. Zo študenta učiteľ . Odborná učiteľská prax v Učiteľstve pre primárne vzdelávanie. Banská Bystrica : Združenie Pedagóg o. z., 2011.

DOUŠKOVÁ, A. a kol. Zo študenta učiteľ I. Pokyny a organizácia odbornej učiteľskej praxe pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávania. Banská Bystrica : Združenie Pedagóg o. z., 2012.