Členovia a členky katedry

Vedúci katedry

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Vedúci katedry, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg

Telefón:
048 446 4917
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
AB 214

Profesori

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijných programov

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
AB 206
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4915
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
AB 213

Docenti

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Vedúci katedry, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg

Telefón:
048 446 4917
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
AB 214
doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Telefón:
048 446 4911
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
AB 216

Odborní asistenti

Málik Peter, MPhil, PhD

Málik Peter, MPhil, PhD

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
AB 215
Todd Patterson, M.Div., PhD.

Todd Patterson, M.Div., PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
AB 215

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Dana Kujnischová

Mgr. Dana Kujnischová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB216, A213