Málik Peter, MPhil, PhD


Profesijná charakteristika

Môj výskum sa pohybuje na križovatke filológie, antickej histórie a teológie. Publikačne sa venujem hlavne papyrológii, štúdiu ranokresťanskej textovo-materiálnej kultúry ako aj textovej kritike a edičnej činnosti. V roku 2016 som absolvoval doktorandské štúdium na University of Cambridge (Peterhouse), kde som sa venoval všeobecne transmisii textu Novej Zmluvy a konkrétne knihe Zjavenia Jána. Momentálne sa podieľam na medzinárodnom multidisciplinárnom projekte (grant od Deutsche Forschungsgemeinschaft), ktorého hlavným výstupom bude tlačené ako aj elektronické kritické vydanie gréckeho textu Zjavenia Jána (Editio Critica Maior). Okrem toho pracujem na novom vydaní gréckeho textu dôležitého sinajského palimpsestu, kódexu Climaci Rescriptus.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:30 - 10:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=