Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Prof. ThDr. Albín Masarik, PhD pôsobí na Katedre teológie a katechetiky PF UMB od jej založenia v roku 1993, najskôr ako externista a s narastajúcim objemom práce od septembra 1995 v plnom úväzku. Štúdium evanjelickej teológie absolvoval r. 1983 (Mgr) na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Bezprostredne po štátnej skúške odišiel na ročný študijný pobyt na Teologický seminár Slobodných evanjelických cirkví do NDR (Buckow Märkische Schweiz), kde sa zameriaval hlavne na otázku pastorálnych intervencií. Doktorandskéštúdium úspešne ukončil na EBF UK v Bratislave r. 2004 prácou z biblistiky, na tému „Spoznávanie Božej vôle v pavlovských listoch“.

Ako absolvent doktorandského štúdia v biblistike, 12 rokov pôsobil popri pedagogickej činnosti aj vo vedení Slovenskej biblickej spoločnosti (člen výboru – podpredseda – predseda) a na jej činnosti sa podieľal aj ako člen pracovnej skupiny pre krížové odkazy a neskôr aj v revíznej komisii pre NZ a Deuterokánonické spisy.

R. 2009 sa úspešne habilitoval na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity a r. 2023 bol prezidentkou SR menovaný za profesora teológie. V súčasnosti je prof. Masarik jedným zo zabezpečujúcich učiteľov (v starej dikcii – garantov) v študijných programoch študijného odboru 2.1.12 na KT PF UMB. Vedie a oponuje kvalifikačné práce vo všetkých vysokoškolských stupňoch vzdelávania.

Prednáša na konferenciách doma i v zahraniční, v rámci programu Erasmus+ opakovane prednášal na zahraničných univerzitách a vo viacerých štátoch EU (Belgicko, ČR – opakovane, SR - opakovane, Srbsko, Rumunsko) realizoval prednášky pre odborníkov z praxe z rôznych kresťanských cirkví.

Okrem toho absolvoval aj ďalšie zahraničné mobility (seminár EBF Ruschlikon, Švajčiarsko - 2 mesačné pobyty, Abbey Missionary school, Londýn, GB - 6 týždňov, Wheaton College, USA 6 - týždňov, Belfast Bible College – 1 semester, Tyndale House, Cambridge, GB – 1 mesiac).

 

VUPCH-SK

VUPCH-EN

 

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:50 - 11:30
Utorok
-
Streda
09:00 - 09:45
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie mimo uvedených časov je možné aj individuálne dohodnúť na tel.: 0905 933 989. Konzultácie k bak. a mgr. prácam aj cez SKYPE vo večerných hodinách

Registračný formulár

=