RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Kriminalita mládeže

Kriminalita mládeže (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Tatiana Tomčíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0095-3

Kriminalita mládeže

Politika zamestnanosti

Politika zamestnanosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Peter Jusko - Renáta Halásková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0339-8

Politika zamestnanosti

Riziková mládež

Riziková mládež (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Tatiana Tomčíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0360-2

Riziková mládež

Sociálna práca s rodinou

Sociálna práca s rodinou (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Alžbeta Brozmanová Gregorová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0501-9

Sociálna práca s rodinou

Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií

Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Miroslava Tokovská
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0528-6

Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií

Vybrané cieľové skupiny sociálnej práce

Vybrané cieľové skupiny sociálnej práce (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Anna Hudecová - Peter Papšo - Katarína Kurčíková - Andrea Seberíni - Lenka Vavrinčíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0470-8

Vybrané cieľové skupiny sociálnej práce