Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Externé štúdium

Informácie pre uchádzačov a uchádzačky o externú formu štúdia od akademického roku 2022/2023

Milé uchádzačky a milí uchádzači o externú formu štúdia, v tejto sekcii uvádzame dôležité informácie k dĺžke externého štúdia a organizácii vyučovania:

(1) Dĺžka štúdia
Vytvárame podmienky štúdia tak, aby, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so Študijným poriadkom UMB a kreditovým systémom štúdia ECTS, mohli študenti a študentky v externej forme štúdia vo väčšine poskytovaných programoch individuálne zvyšovať svoju študijnú záťaž a skracovať si štandardnú dĺžku štúdia. Zároveň upozorňujeme, že je na zodpovednosti každého jednotlivca zvážiť túto stratégiu vzhľadom na jej náročnosť (časovú aj obsahovú). V prípade záujmu o individuálne zvyšovanie záťaže je nutné po zápise komunikovať s kreditovými koordinátormi príslušných katedier, realizujúcich študijný program.

(2) Organizácia vyučovania
Vyučovanie prebieha v piatok od 8.15 hod. (max. 13 vyučovacích hodín). Pred začiatkom semestrálnej výučby prebieha intenzívne blokové vyučovanie ( zimný semester od 12. 9.2022 – 16. 9. 2022 a letný semester 30.1.2023 – 3.2.2023).

Uvedené informácie o organizácii výučby by Vám mali pomôcť zariadiť si včas pracovné povinnosti tak, aby ste si dokázali plniť študijné povinnosti a kritériá absolvovania jednotlivých vyučovacích predmetov v súlade s pokynmi vyučujúcich a Študijným poriadkom UMB.

Využite náš komplexný prehľad externého štúdia na tomto odkaze a zadajte si formu externého štúdia na Pedagogickej fakulte UMB. Čo všetko ešte potrebujete vedieť vrátanie  dôležitých informácií a termínov nájdete tu.