RSS RSS

Publikácie

Niektoré publikácie členov katedry EPPg sú dostupné v predajni OZ Pedagóg na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Oznamy OZ Pedagóg (otváracie hodiny predajne, zoznam publikácií, možnosť objednať na dobierku) nájdete na stránke: https://www.pdf.umb.sk/o-fakulte/obcianske-zdruzenie-pedagog/

 

Vyhľadávanie v publikáciách
Adaptačný program

Adaptačný program (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Huľová, Z. - Vetráková, D.
Vydavateľstvo:IPV Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina
Rok vydania:2015ISBN:978-80-972266-2-6

Adaptačný program "Aby očká neplakali"

Autentickosť a bádanie vo vyučovaní matematiky

Autentickosť a bádanie vo vyučovaní matematiky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-516-3

Autentickosť a bádanie vo vyučovaní matematiky

Autoevalvácia školy a učiteľa

Autoevalvácia školy a učiteľa (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0569-9

Autoevalvácia školy a učiteľa

Binárne operácie (pracovný zošit)

Binárne operácie (pracovný zošit) (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-554-0

Binárne operácie (pracovný zošit)

Čísla a počítanie

Čísla a počítanie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Pavol Hanzel - Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0638-2

Čísla a počítanie

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková, Dana Hanesová, Milena Lipnická, Jana Stehlíková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1153-9

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková, Dana Hanesová, Milena Lipnická, Jana Stehlíková, Ingrida Krnáčová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1292-5

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole

Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole (Zborník)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková - Mariana Cabanová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0442-5

Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole. Zborník vedecko-výskumných štúdií.

Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj

Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Katarína Ľuptáková-Vančíková (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-666-5

Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj

Didaktický model materskej školy

Didaktický model materskej školy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-660-3

Didaktický model materskej školy. Študijné texty pre študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika

Didaktika matematiky pre asistenta učiteľa (a nielen pre neho)

Didaktika matematiky pre asistenta učiteľa (a nielen pre neho) (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ľubica Gerová - Štefan Kováčik
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-201-3

Didaktika matematiky pre asistenta učiteľa (a nielen pre neho)

Dieťa s problémovým správaním v materskej škole

Dieťa s problémovým správaním v materskej škole (Štúdia)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
Rok vydania:2014ISBN:978-80-8052-677-1

Dieťa s problémovým správaním v materskej škole

Edukácia rómskych žiakov. Teória - výskum - prax
Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Filozofické a globálne súvislosti edukácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0434-0

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Freinetovské inšpirácie v projektovej rovine predprimárneho kurikula. Aplikácie na prírodovedné vzdelávanie
Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-067-0

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zlatica Huľová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-513-2

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Individualizované edukačné programy pre žiakov mladšieho školského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia
Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Katarína Ľuptáková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-920-1

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ.

Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov

Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Marián Trnka
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-896-6

Výstupný materiál z riešenia výskumnej úlohy projektu VEGA č. 1/4503/07