Didaktický model materskej školy

Informácie o publikácii

Didaktický model materskej školy

Didaktický model materskej školy

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-660-3
Počet strán:116

Didaktický model materskej školy. Študijné texty pre študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika