Adaptačný program

Informácie o publikácii

Adaptačný program

Adaptačný program

Autor/Kolektív:Huľová, Z. - Vetráková, D.
Vydavateľstvo:IPV Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-972266-2-6
Počet strán:105

Adaptačný program "Aby očká neplakali"