Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra sociálnej práce

Otvárame cestu k zmene.

Oznamy katedry

Kde nás nájdete

Katedra sociálnej práce PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Poslaním Katedry sociálnej práce PF UMB je humanizovať študentov a študentky, rozširovať ich obzory, kvalitne ich pripravovať na výkon profesie sociálneho pracovníka v praxi. Katedra buduje pozitívny imidž sociálnej práce v rámci odbornej i laickej verejnosti.

V oblasti zahraničných vzťahov katedra spolupracuje s viacerými univerzitnými pracoviskami v Českej republike, Poľsku, Nórsku, Nemecku a Argentíne. Vedecké a odborné aktivity pracovníci a pracovníčky katedry rozvíjajú aj s katedrami sociálnej práce a pracoviskami, v rámci ktorých sa vyučuje a realizuje sociálna práca na Slovensku. Úzka spolupráca je realizovaná s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike. Sme členmi Európskej asociácie škôl sociálnej práce (EASSW). 

Členovia a členky katedry sú zapojení do riešenia viacerých domácich a zahraničných projektov výskumného i vzdelávacieho charakteru. Katedra aktívne rozvíja inovatívnu vzdelávaciu stratégiu service learning na fakultnej i univerzitnej úrovni. Výnimočným je aj cielený rozvoj dobrovoľníctva študentov  a študentiek a organizovania podujatí a riešenie vedeckovýskumných úloh v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Banskobystrickým samosprávnym krajom, mimovládnymi organizáciami a poskytovateľmi sociálnych služieb v banskobystrickom regióne. 

Hlavné oblasti výskumu:

  • Negatívne javy a sociálne riziká v spoločnosti a ich prevencia
  • Dobrovoľníctvo a service learning
  • Mládež v súčasnom svete
  • Supervízia v sociálnej práci

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Vedúci katedry

PhDr. Erik Šatara, PhD.

PhDr. Erik Šatara, PhD.

Vedúci katedry

Telefón:
048 446 4785
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A109

Profesori

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry, študijný poradca pre štud. skupinu sociálna práca Bc 1. ročník

Telefón:
048 446 4781
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 112
prof. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

prof. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4783
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 111

Docenti

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa pre štud. skupinu sociálna práca Mgr. 1. ročník

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 108
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, vo funkcii docentky

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 107
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, vo funkcii univerzitnej docentky, predsedníčka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 110
Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, vo funkcii univerzitnej docentky, katedrová koordinátorka AIS.

Telefón:
048 446 4784
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 114

Odborní asistenti

PhDr. Erik Šatara, PhD.

PhDr. Erik Šatara, PhD.

Vedúci katedry

Telefón:
048 446 4785
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A109
Mgr. Filip Bambúch, PhD.

Mgr. Filip Bambúch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen AS PF UMB

Telefón:
048 446 4786
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 115

Ďalší

Mgr. Zuzana Zvarová

Mgr. Zuzana Zvarová

Asistentka, vedúca oddelenia administratívnej podpory katedier; administratívna podpora pre KEPPg a KSP, tajomníčka SOK

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A212, C207

Doktorandi