Workshop - Školská mediácia

Dňa 30. 5. 2019 Asociácia sociálnych pedagógov, o.z. zorganizovala pre sociálnych pedagógov  workshop "Školská mediácia v práci sociálneho pedagóga", ktorý viedla významná mediátorka školskej a rovesníckej mediácie Mgr. Dušana Bieleszová.