Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

APVV-16-0458 Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl

Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov  - projekt APVV-16-0458

Čo je cieľom realizovaného výskumného projektu?

Výskum sa zameriava na zistenie toho, ako sa prejavujú zmeny, ktoré v školách nastali po roku 2008, v súvislosti s povinnosťou vytvárať školské vzdelávacie programy. Súčasťou tohto výskumu je pozorovanie práce učiteľov a žiakov v triede počas vyučovania, do ktorého by sme chceli zapojiť čo najviac učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ na Slovensku.

Čo chceme výskumom zistiť?

Výskumom chceme získať reálny obraz o tom, že či a čo sa zmenilo v práci učiteľov, ako učitelia všetky zmeny, problémy a výzvy poslednej doby vnímajú a čo zo zavedených „novôt“ vidia ako prínosné a čo ako zbytočnú záťaž.

Na čo chceme získané údaje využiť?

Informácie získané prostredníctvom výskumu budú spracované formou výskumnej správy a chceme ich využiť aj v našom úsilí o skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov.

Kto realizuje výskum?

Výskum realizuje Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pod vedením dekana, prof. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. a tím vysokoškolských pracovníkov pripravujúcich budúcich učiteľov. Pozorovania budú realizovať študenti, budúci učitelia z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Môžem sa zúčastniť výskumu?

Áno. Vaša účasť v tomto výskumnom projekte je úplne dobrovoľná a anonymná. Pokiaľ sa rozhodnete na výskumnom projekte zúčastniť prostredníctvom pozorovania Vašich vyučovacích hodín, pozorovanie bude honorované formou darčekovej poukážky.

Ako bude prebiehať výskum v škole?

Študent bude u Vás pozorovať 1 vyučovaciu hodinu. V škole bude pozorovať spolu 4 vyučovacie hodiny (slovenský jazyk a literatúru, matematiku, spoločensko-vedný predmet, prírodovedný predmet).

Kto všetko bude vedieť, čo sa dialo na mojej hodine?

Pozorovacie hárky nebudú nijakým spôsobom označované a dáta z nich budú spracované anonymne formou výskumnej správy z projektu APVV.

Potrebujete viac informácií?

Môžete nás kontaktovať telefonicky: 048/4464524 alebo mailom: stefan.petrik@umb.sk

Zodpovedný riešiteľom projektu APVV-16-0458 je: prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Projekt sa realizuje od júla 2017 do júna 2021