Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty


Mediálna gramotnosť ako prostriedok eliminácie vplyvu fake news v teórii a praxi občianskeho vzdelávania dospelých

Číslo projektu:VEGA 1/0523/23Doba riešenia:1. jan. 2023 - 31. dec. 2025
Vedúci projektu:Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. - zástupca

Rozvoj kompetencií pre učenie sa dospelých modernými elektronickými učebnými prostriedkami

Číslo projektu:KEGA 006UMB-4/2023Doba riešenia:1. jan. 2023 - 31. dec. 2025
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.Koordinátor projektu:doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – zástupca

Prevencia online rizikového správania (Prevention of online risk behavior)

Číslo projektu:KEGA 024UMB-4/2022Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.Koordinátor projektu:prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD. – zástupca

Tvorba webového portálu metodickej podpory výučby cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní (Creation of a web portal for methodological support of foreign language teaching in primary education)

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2022Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.Koordinátor projektu:Mgr. Lýdia Simanová, PhD. – zástupca

Univerzitné vzdelávanie ako brána k mysleniu: integrácia čitateľských, akademických a kritických zručností ako predpoklad intelektuálneho kapitálu univerzít a internacionalizácie výučby (University education as a gateway to thinking: integration of readin

Číslo projektu:KEGA 008UMB-4/2022Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Philosophical Learning Applied To Online Surroundings in EU

Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395Doba riešenia:1. nov. 2021 - 31. okt. 2023
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Mgr. Barbora Baďurová, PhD. za PF UMB

Neformálne vzdelávanie ako súčasť modernej vzdelávacej paradigmy v pregraduálnej príprave budúcich profesionálov pomáhajúcich profesií

Číslo projektu:VEGA 1/0409/21Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.Koordinátor projektu:

Využitie programu Philosophy for Children pre rozvoj morálneho vedomia žiakov (Use of the Philosophy for Children program for the development of pupils' moral consciousness)

Číslo projektu:KEGA 028UMB-4/2021Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.Koordinátor projektu:

A Community of Ethics Teachers 2

Číslo projektu:2020-1- NL01-KA201-064702Doba riešenia:1. sep. 2020 - 31. aug. 2023
Vedúci projektu:Natascha Kienstra - Universiteit van Tilburg (Holandsko)Koordinátor projektu:Mgr. Barbora Baďurová, PhD. za PF UMB

Projekt sa zameriava na vytvorenie online platformy pre učiteľov etickej výchovy z viacerých krajín a komparáciu prístupov k etickej výchove. Projekt vedie Natascha Kienstra - Universiteit van Tilburg (Holandsko)

Development of new andragogical diagnostic approaches and interventions of the adult docility phenomenon – „DANUBE“

Číslo projektu:2020-1-SK01-KA204-078313Doba riešenia:1. sep. 2020 - 31. dec. 2022
Vedúci projektu:Mgr. Martin Schubert, PhD.Koordinátor projektu:Mgr. Zuzana Neupauer, PhD.

Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov a intervencií fenoménu docility dospelých - DANUBE

Číslo projektu:Erasmus+KA2Doba riešenia:1. sep. 2020 - 31. dec. 2022
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

CTeachers – Critically Thinking, Culturally Sensitive & Conscious Teachers

Číslo projektu:Doba riešenia:1. sep. 2020 - 28. feb. 2022
Vedúci projektu:eduRoma - Roma education projectKoordinátor projektu:eduRoma - Roma education project

Global Digital Human Rights Network

Číslo projektu:CA19143Doba riešenia:2020 - 2024
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Mgr. Barbora Baďurová, PhD. za PF UMB

Social media and trust building

Číslo projektu:21830123Doba riešenia:1. feb. 2019 - 31. jan. 2020
Vedúci projektu:Západočeská Univerzita v Plzni, Česká republikaKoordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Cieľom tohto projektu je objasniť zneužívanie sociálnych médií, ukázať, ako sa správať na sociálnych médiách, aby sa zabránilo zneužívaniu a aby sa vybudovala dôvera v bezpečné používanie sociálnych médií. Jedným z...

Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity (Plurilingual and intercultural edulab supporting university strategy of internationalization)

Číslo projektu:KEGA 004UMB-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.Koordinátor projektu:

Aktualizačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov základných a stredných škôl (Refresher training for social pedagogues in primary and secondary schools)

Číslo projektu:KEGA 027UMB-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2020
Vedúci projektu:doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.Koordinátor projektu: