Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky

Hľadáme a otvárame nové cesty výchovy spokojných a múdrych ľudí.

Oznamy katedry

Kde nás nájdete

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra ponúka bohaté študijné programy, ktorými pripravuje do praxe učiteľky materských škôl, vychovávateľov v školskom klube, asistentov učiteľa a učiteľov primárneho vzdelávania. Vedenie študentov je založené na princípoch humanisticky orientovanej pedagogiky. Katedra je špecifická svojím variabilným zložením. Spája v sebe vedeckých pracovníkov a učiteľov, ktorí sa venujú nielen otázkam pedagogiky a jej disciplín, ale aj matematiky, slovenského jazyka a literatúry a odborových didaktík. Prítomný duch ľudskosti, súdržnosti a tímovej práce vedie pracovisko k spoločným cieľom, výzvam a výsledkom, ktorých pridanou hodnotou je práve vítaná interdisciplinarita.

Katedra preukazuje nepretržitú medzinárodne akceptovanú vedecko-výskumnú činnosť. Aktívne rieši vedecké, ale i rozvojové projekty s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu. Najintenzívnejšie pracovné kontakty udržuje s Univerzitou v Opole (PL), s Univerzitou Kazimíra Veľkého v Bydgoszczi (PL), s Karlovou univerzitou v Prahe (ČR), Masarykovou univerzitou v Brne (ČR), Ostravskou univerzitou v Ostrave (ČR) a tiež s Windesheim University v Zwolle (NL). Aktuálne rozvíja spoluprácu s univerzitami v Bosne a Hercegovine v rámci projektu ERAZMUS +, do ktorého katedra prináša svoje skúsenosti v tvorbe študijného programu predškolská pedagogika a v oblasti modernizácie výučbových stratégií v príprave učiteľov.

Katedra spolupracuje so sekciou pre medzinárodnú spoluprácu pri Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aktívne sa podieľa na príprave a realizácii vzdelávacích aktivít pre krajanských učiteľov a deti zahraničných Slovákov. Prioritou katedry je i odborná angažovanosť v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov v praxi a aktívna spolupráca so širokou sieťou cvičných učiteľov materských a základných škôl.

Hlavné oblasti výskumu:   

  • Inovácia a modernizácia študijných programov
  • Výskum učiteľa, jeho profesiografia a spôsobilosti
  • Výskum kurikula, kurikulárnych reforiem a školskej reality

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

Rozširujúce štúdium


Členovia a členky katedry

Profesori

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa pre PEPgBc externé 1. ročník

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 223
doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

Vysokoškolská učiteľka, vo funkcii profesorky

Telefón:
048/446 4856
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 225
prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Emeritná profesorka

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 202
prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4864
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 228/2

Docenti

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa pre PEPgBc denné (2. ročník, 2. skupina)

Telefón:
048 446 4862
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 222
doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD.

doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka programu E+, predsedníčka AS PF UMB, členka AS UMB

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 223
doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.

doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4854
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C216

Odborní asistenti

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

Vedúca katedry, študijná poradkyňa pre PEPgBc denné (3. ročník, 1. skupina), členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4851
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 206
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4857
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 226
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, predsedníčka FV OZ PF UMB

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 214, A 107
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa pre PEPgBc denné (1. ročník, 3. skupina), katedrová koordinátorka pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4860
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 201
PaedDr. Jana Krížová, PhD.

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, externá vyučujúca

Telefón:
048/446 4858
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 227
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa pre PEPgBc denné (1. ročník, 2. skupina)

Telefón:
048 446 4853
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 217
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.

Mgr. Lýdia Simanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre AIS - program predškolská a elementárna pedagogika Bc, študijná poradkyňa pre PEPgBc denné (1. ročník, 1. skupina), členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 202
Mgr. Barbara Švidraň Basarabová, PhD.

Mgr. Barbara Švidraň Basarabová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre AIS - program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr., predškolská a elementárna pedagogika PhD., študijná poradkyňa pre PEPgBc externé 2. ročník

Telefón:
048 446 4859
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 228/1
PaedDr. Marian Trnka, PhD.

PaedDr. Marian Trnka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4855
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 215

Ďalší

Mgr. Zuzana Zvarová

Mgr. Zuzana Zvarová

Asistentka, vedúca oddelenia administratívnej podpory katedier; administratívna podpora pre KEPPg a KSP, tajomníčka SOK

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A212, C207

Doktorandi