Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Linka psychologickej pomoci pre seniorov SENSKYPE

2. apríla 2020 (budúci) psychológovia Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici spustili Linku psychologickej pomoci a podpory „SenSkype“ („Skype-ujeme“ so seniormi). Pri zrode projektu bola myšlienka iniciátoriek, prof. PhDr. Evy Sollárovej, CSc., a doc. PaedDr. Lady Kaliskej, PhD., ktoré si uvedomovali nutnosť prispieť svojím profesionálnym aj ľudským vkladom pri riešení aktuálnej situácii s vírusom COVID-19 na Slovensku. Vďaka obmedzeniam a opatreniam chrániť sa pred šírením Koronavírusu sa výrazne zhoršila a sťažila situácia tým, ktorí patria k najohrozenejším občanom Slovenskej republiky, t.j. seniorom umiestneným v zariadeniach sociálnych služieb. Zároveň sme si uvedomili, že „v prvej línii ohrozených“ stojí aj celý zdravotnícky, opatrovateľský, či technický personál zariadení, ktoré sa starajú o našich seniorov. Po úvahách kde, s kým a ako projekt realizovať, padlo rozhodnutie ponúknuť ho Zariadeniu sociálnych služieb Viničky v Nitre, ktorého zriaďovateľom je VÚC Nitra. Zariadenie má takmer 200 klientov – seniorov s vekovým priemerom 80-rokov a takmer 150 zamestnancov. Vedenie zariadenia na čele s riaditeľkou, PhDr. Jankou Moravčíkovou, PhD., ponuku s nadšením privítalo a za pomoci Bc. Janky Tráčovej zabezpečuje organizačnú a technickú podporu aktuálne prebiehajúceho projektu. Na vytvorenie tímu autorky myšlienky oslovili študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia odboru psychológia a všetkých študentov magisterského štúdia odboru psychológia. Záujem prejavilo 16 študentov! (čo príjemne prekvapilo všetkých zúčastnených, keďže sa pre obidve strany jedná o novú skúsenosť realizovania online psychologického poradenstva). Celý tím dva týždne venoval odbornej príprave a organizačnému a technickému zabezpečeniu projektu SenSkype. Projekt sa tak stáva prvým a originálnym v našich univerzitných podmienkach, lebo aktívne umožňuje rozvoj psychologicko-poradenských zručností (budúcich) psychológov a zároveň poskytuje dennú špecifickú psychologickú starostlivosť seniorom zo zariadenia Viničky (4x do týždňa) a zároveň ich podpornému personálu (1x do týždňa). Online priestor tak vytvoril kvalitnú náhradu osobného kontaktu klienta s poradcom v súčasnej krízovej situácii. Zároveň autorky projektu poskytujú na dennej báze individuálnu supervíziu a raz týždenne skupinovú supervíziu pre všetkých poradcov.  Realizátori vstúpili do projektu so záväzkom, že zostanú pracovať na linke do času trvania aktuálnych obmedzení, čo určite predstavuje niekoľkomesačnú perspektívu. Tým sa  naplní aj parameter ich osobnej (budúcej) psychologickej zodpovednosti pri práci s klientami. Veríme, ale zároveň už aj konštatujeme, že projekt prináša osobné  a ľudské obohatenie na obidvoch stranách, ale je zároveň aj výzvou pre študentov zvládnuť psychologické poradenstvo online a zároveň porozumenie a ovládanie informačno-komunikačných technológií na strane „skúsenejšej generácii“. Zároveň sa môže stať inšpiráciou a výzvou pre ostatných v pomáhajúcich profesiách.

Lada Kaliská & Eva Sollárová

„Povaha činnej lásky je zjavná z toho, že sa opiera o isté prvky všetkých druhov lásky.
Je to starostlivosť, úcta, zodpovednosť a poznanie.“ (E. Fromm)

 Fotografia bola urobená a zdieľaná so súhlasom aktérov.